Čištění kanalizací

Při zcela ucpané kanalizaci, nebo zpomaleném odtoku splaškových vod doporučujeme provést čištění kanalizace. Naše firma zajišťuje čištění kanalizace a domovních odpadů v celém sortimentu od průměru kanalizační trubky 32 mm až do průměru 600 mm:

  • čištění kanalizace malého průměru, čištění domovní kanalizace a domovních odpadů
  • čištění kanalizace velkého průměru, obvykle městské kanalizační trasy a sítě

Nonstop havarijní servis kanalizace - Praha, Středočeský kraj

Pro objednání čištění kanalizace nebo jiné údržbové či revizní práce
volejte nonstop: tel: 777 330 330

Způsoby čištění kanalizace

Používáme v zásadě dva způsoby čištění kanalizace:

  • mechanické čištění kanalizace a domovních odpadů motorovým perem obvykla tam, kde nelze použít čištění tlakovou vodou,
  • tlakové čištění kanalizace proudem vody pod tlakem, převážně u odpadních stoupaček a ležaté kanalizace

Mechanické čištění provádíme pomocí motorové pružiny (my používáme zařízení značky ROWO), které je poháněno elektromotorem. Elektromotor otáčí přes spojku ohebnou pružinu o nastavitelné délce až na několik desítek metrů. Pružina je ukončená výměnným čistícím hrotem. Čistící hrot zvolíme podle typu ucpání kanalizace. Čištění pak probíhá tak, že mechanické usazeniny se oškrabávají nebo odvrtávají. Mechanické čištění kanalizace je vhodné k čištění převážně bodových ucpávek v menších dimenzích (40mm-125mm).

Následné odplavování provrtané ucpávky je způsobeno vodou nebo splaškovým sedimentem, který ucpávka zadržovala. Proto je vhodné převážně k čištění domovních stoupaček. Na ležaté rozvody je již použití tohoto stroje omezené. Zde je již nutné použít čištění vodním paprskem.

Pro čištění kanalizace používáme kombinovaný vůz, který umožňuje použít jak mechanické čištění, tak čištění motorovým perem.

Odstranění havarijní kanalizace

Při havarijním ucpání kanalizace můžřete využít naši nonstop havarijní službu, přijedeme do jedné hodiny po Praze s plným vybavením. Čištění kanalizace u havárií provádíme stejně jako u běžného čištění a navíc Vám můžeme pomoci s úklidem případného zněčištění splaškovými odpadními vodami, které mohou uniknout při havárii.

Preventivní čistění kanalizace

U kanalizací, které se pravidelně ucpávají doporučujeme si zajistit pravidelné preventivní čištění kterým by se havarijním stavům mělo předejít. Preventivní čištění kanalizace můžete aplikovat jak na standardní splaškovou kanalizaci, tak také na dešťovou kanalizaci.