Likvidace tukových lapolů - odpady kategorie O a N

Pravidelná údržba a čištění lapače tuků

 • kompletní odčerpání tukových sraženin z lapolu
 • pročištění přítokové a odtokové kanalizace lapolu tlakovým vozem
 • očištění stěn lapolu vysokým tlakem vody
 • ekologická likvidace tuků
 • vystavení dokladu o převzetí a ekologické likvidaci tuků ( odpad kat. č. 19 08 09 )
 • odběr vzorků z odpadních vod a zajištění jejich analýz
 • fyzická kontrola stavu lapolu a vedení provozních denníků

Likvidace odpadů z ropných lapolů

 • kompletní odčerpání nebezpečných látek z lapače
 • pročištění přítokové a odtokové kanalizace lapače tlakovým vozem
 • očištění stěn lapače vysokým tlakem vody
 • ekologická likvidace nebezpečného odpadu
 • vystavení dokladu o převzetí a ekologické likvidaci odpadu dle katalogových čísel
 • odběr vzorků z odpadních vod a zajištění jejich analýz fyzická kontrola stavu lapače a vedení provozních deníků

Likvidace odpadů

 • kategorie „N“ (nebezpečný)
 • kategorie „O“ (ostatní)

Speciální cisternová vozidla Mercedes

 • pro čištění odlučovačů ropných látek (parkoviště, autoopravny, mycí linky, skládky šrotu, manipulační plochy)
 • pro čištění odlučovačů tuků ( restaurace, kuchyně, jídelny, masný průmysl)