Čištění kanalizace malého průměru

Malou kanalizací rozumíme kanalizaci s potrubím o malém průměru resp. malém profilu. Téměř vždy se jedná o domácí odpady, domovní stoupačky, což jsou svisle vedené kanalizační trubky svádějící odpadní vody z vícepatrových budov do přízemí.

Málokdy se dá domovní kanalizace vyčistit paprskem tlakové vody – tzv. tlakovým čištěním kanalizace. Běžně používanou metodou u kanalizace malého průměru je použití motorového pera, které naše firma také běžně používá.

Nonstop havarijní servis kanalizace - Praha, Středočeský kraj

Pro objednání čištění kanalizace nebo jiné údržbové či revizní práce
volejte nonstop: tel: 777 330 330

Čištění odpadních stoupaček

Čištění odpadních stoupaček provádíme pomocí mechanických nástrojů, především za použití mechanického pera (elektrická bubnová čistička). Stejně jako v případě bytových odpadů je třeba zamezit možným vzniklým haváriím, které mohou ohrozit nejen vás ale i vaše sousedy. Proto by měly být naplaveniny v odpadních stoupačkách kontrolovány pravidelně.

Ptáte se jak si můžete zajistit pravidelnou kontrolu domovních odpadních stupaček? Naše firma Vám může nabídnout několik možností:

  • pravidelné monitorování kanalizace prováděné pomocí moderních kamerových systémů, vyhotovíme Vám revizní zprávu a zjištěné závady dokumentujeme na CD datovém nosiči
  • preventivní čištění kanalizace, které doporučujeme pravidelně u nás objednávat u těch budov, kde se kanalizace či odpad pravidelně ucpává

Čištění bytových odpadů

Řešíme profesionálně jakékoliv potíže s odtokem odpadních vod v domácnosti:

  • čistíme ucpané odpady v koupelně a na sociálním zařízení – umyvadla, vany
  • čistíme ucpané odpady v kuchyni – dřezy, výlevky, myčky nádobí

Odpady čistíme mechanickým perem. Vyskytne-li se náročnější bytová havárie máme k dispozici strojní zařízení, nejčastěji používaný elektrický stroj , který zajistí bezvadné fungování odpadů a odtoků WC, van, umyvadel a dřezů. Průtočnost svodů těchto sanitárních zařízení je třeba si průběžně ohlídat.

Profesionalita a záruky na odvedenou práci

Naši technici odvádějí profesionální práci, mají důkladné školení na čištění všech druhů kanalizace a odpadu. Na odvedenou práci dáváme záruky. Cenu garantujeme podle ceníku, jednáme vždy na rovinu a férově.

Kanalizace malého průměru

Kanalizace malého průměru to jsou domácí odpady v koupelně a na WC, svislé stoupačky domovního odpadu a domovní přípojky k rodinným domkům. U kanalizace malého průměru je problematické použití tlakového čištění kanalizace , protože u domácího odpadu hrozí vyplavení splaškových nečistot do bytu. U kanalizace malého průměru proto používáme čištění motorovým perem, které spadá do kategorie mechanické čištění kanalizace. Naše firma obslouží malé zákazníky stejně jako velké bez ohledu na průměr jejich kanalizace, náš kombinovaný vůz je na obojí připraven.