Čištění tlakovou vodou

Čištění kanalizace proudem natlakované vody je tou nejlepší metodou, kterou Vám můžeme doporučit, pokud jejímu použití něco nebrání. Například v domácnostech, nebo některých jiných budovách hrozí vytopení prostor splaškovou vodou po natlakování kanalizačního potrubí. Tlakové čištění se také nehodí na malé průměry potrubí.

Jak tlakové čištění kanalizace probíhá? Potřebujeme mít k dipozici dostatečně objemnou nádrž čistící vody, kterou vždy přivezeme s sebou v čistícím kombinovaném voze. Potřebný tlak k čištění je vytvořen pomocí vysokotlakého vodního čerpadla umístěného ve vozidle s nádrží. Tlakové čerpadlo je schopno generovat vodu pod regulovatelným tlakem až do výše několika set atmosfér. Na čerpadlo je přes hydraulický buben připojena tlaková hadice o délce několika desítek metrů ukončená tryskou.

Trysky jsou výměnné s různým počtem otvorů pod různými úhly dle profilu potrubí a druhu čištěného materiálu. Trysek je k dispozici velké množství, namátkou máme trysky rotační, trysky kopinaté, trysky bahenní, rotační trysky s vibrací, vysokotlaké trysky (1000 bar), lanové a řetězové trysky, oplachovací trysky a frézovací trysky. Naši technici mají s výběrem té správné trysky velké zkušenosti.

Nonstop havarijní servis kanalizace - Praha, Středočeský kraj

Pro objednání čištění kanalizace nebo jiné údržbové či revizní práce
volejte nonstop: tel: 777 330 330

Výhody tlakového čištění

  • tlakové čištění kanalizace důkladně pročistí potrubí (po vyčištění zůstane potrubí úplně čisté bez usazenin)
  • tlakově můžeme vy čistit skoro všechny průměry kanalizačního potrubí (kromě potrubí DN 50 mm a menší)
  • k dispozici máme velké množství čistících trysek pro různé druhy znečištění v potrubí

Nevýhody tlakového čištění

  • tlakové čištění kanalizace nelze použít v místech, kde hrozí zatopení prostorů při čištění ucpávky
  • při větším objemu čištění je problém s dodávkou vody, pro vodu se musí jezdit, což zdržuje (pokud se nepoužije vůz s recyklační nástavbou)
  • tlakové čištění se nehodí pro čištění potrubí nejmenších průměrů

Technika pro tlakové čištění kanalizace

Pro tlakové čištění kanalizace jsou na trhu k dispozici kombinované vozy o dost odlišném sacím a tlakovém výkonu. Naše firma po zkušenostech z mnoha let v oboru zvolila použití těch výkonnějších prostředků pro čištění, protože ve výsledku Vám vyjde nižší cena. Čištění totiž při použití výkonného zařízení pro čištění kanalizace probíhá daleko kratší dobu.