Trasování kanalizace

Trasování kanalizace se používá při zjišťování trasy kanalizace nebo místa závady v potrubí.

Detektorem (viz obrázek) na povrchu určíme přesné místo problému v kanalizaci.

Trasování kanalizace se může provádět společně s revizí kanalizace kamerou, ve které je zabudovaná i trasovací sonda.

Sonda s detektorem určí i hloubku a trasu kanalizace. Dále trasování odhalí průchodnost kanalizace a její vztah.

Nonstop havarijní servis kanalizace - Praha, Středočeský kraj

Pro objednání čištění kanalizace nebo jiné údržbové či revizní práce
volejte nonstop: tel: 777 330 330

Mapování trasy kanalizace

  • Detekování místa porušení kanalizace
  • Mapování trasy kanalizace
  • Společně s kanalizační kamerou zjistí stav kanalizace
  • Měření hloubky kanalizace
  • Trasování kanalizace Praha a Střední Čechy