Zemní práce

Pro naše zákazníky realizujeme odvoz výkopové zeminy a suti na skládku.

 • těžba zeminy
 • výkop stavebních jam a základových pasů
 • svahování
 • úprava terénu
 • příprava pozemku pro zahradníky s možností dodání ornice
 • výkopové práce pro inženýrské sítě

Nonstop havarijní servis kanalizace - Praha, Středočeský kraj

Pro objednání čištění kanalizace nebo jiné údržbové či revizní práce
volejte nonstop: tel: 777 330 330

Demolice

Ke všem uvedeným službám zajišťujeme uložení inertního materiálu na skládku.

 • řezání a bourání asfaltových ploch
 • bourání podkladových betonů (včetně železobetonu)
 • bourání objektů určených k demolici

Autodoprava Provádění jednoduchých staveb

Služby – Autodoprava

 1. Odvoz zeminy a suti
  • zajištění nejbližší možné skládky
  • možnost využití naší mezideponie
 2. Dovoz veškerých sypkých hmot na stavby
  • písek
  • štěrkopísek
  • štěrk
  • zahradnické substráty
  • zavlhlý beton
  • kámen
 3. Zemní práce
 4. Provádění jednoduchých staveb